Jaroslav R. Slavík jako rodilý Plzeňák přišel poprvé do Chebu po 1. sv. válce. Kraj a okolí se mu zalíbilo na tolik, že tu chtěl zůstat po celý život. To se mu splnilo až na rok 1938, kdy jako ostatní Češi musel opustit Cheb a vrátil se opět v květnu 1945, po skončení 2. sv. války. 
Do září r. 1938 pracoval jako dopisovatel ČTK a jako redaktor jediného českého týdenníku Chebské hlasy. Byl známou figurou tohoto kraje - lidé jej znali jako věčného fotografa. Po r. 1945 začínal v Chebu jako šéfredaktor týdenníku Chebsko a později převzal funkci ředitele okresního archívu v Chebu. Mimo to pracoval i jako místní kronikář.
Vydal mnoho průvodců města Chebu a brožurek o Chebu. Jediná knížka dokumentující příchod Američanů do Chebu v r. 1945 byla zakázána. Tato kniha je v eBooku k dodání na e-mailové adrese: toncar.tomas@gmail.com nebo tel.: 775305465 na objednání. Zde je několik málo dobových fotografií, kterých je k dispozici  cca 3 500 ks. ještě jako negativů na skleněném podkladě. Ovládal více světových jazyků a zemřel ve věku 80 let v Chebu v r. 1982.

Historické fotografie:

                  Jiné pohledy do minulosti v umění: