MGPP

Tento přístroj je sestrojen podle posledních poznatků a byl vyhotoven na základě léčebných zkušeností. Přístroj generuje magnetické pulsní pole v síle 50 mT do 100 mT a to ve stanovených pulsech, dle programu, přepólováním siločar ve směru sever a jih. Dále provádí časový posuv v aplikátorech vzájemně, aby se nerušilo magnetické pole příkladně sever / sever. Dále do vlastního impulsu přiřadí tzv.paket, což znamená, že v délce impulsu zařadí ještě několik podimpulsů dle programu. Léčebné metody, při nichž se využívá účinků magnetického pole na lidský organismus, jsou rozšířeny již po celém světě. 

Velice nás těší, že jste i Vy projevili zájem o tuto metodu a rozhodli se pro náš aplikační přístroj MGPP-1. Tímto přístrojem chceme rozšířit možnosti rehabilitace v mnoha oblastech. Tento přístroj je možné aplikovat všude tam, kde je magnetoterapie účelná a funkční, o čemž je stručně pojednáno v dalším textu návodu. Celkové řešení přístroje, parametry magnetického pole, široká možnost volby léčebných programů spolu s nízkou náročností na obsluhu a bezpečným ovládáním, jej předurčují k nejširšímu uplatnění v klinické praxi i pro regeneraci v domácím prostředí. Přístroj MGPP-1 je individuálním výrobkem, dle posledních poznatků a zkoušek. Tímto se stává originálním ve své vyrobené podobě, kde jsou zahrnuty veškeré nejnovější vědecké i technické poznatky.

Obecná charakteristika

Magnetoterapeutický přístroj MGPP-1 umožňuje provádět některé fyzioterapeutické procedury, které pro své výsledky a výhody doznávají značného rozšíření po celém světě. Přístroj je určen pro profesionální užití v ordinacích a rehabilitačních pracovištích i pro domácí léčbu ve spolupráci s lékařem. Působením pulsního magnetického pole dochází k ovlivňování tkání (zvyšování propustnosti mezibuněčných membrán) lidského těla, což může vést k potlačení, případně úplnému odstranění některých zdravotních potíží. S metodou a tímto pulsním magnetickým polem nízkých frekvencí byly získány příznivé zkušenosti především v odstranění chorob pohybového ústroji, v léčení poúrazových stavů, v zubním lékařství, v odstranění chorob kůže, nervového systému a chorob revmatického původu.

Popis přístroje - všeobecně (přesná popiska ke každému individuálnímu přístroji přiložena)

Přístroj MGPP-1 umožňuje při jeho použití naprogramovat pracovní režimy z hlediska frekvencí a tvarů pulsů, polarity magnetických pulsů (sever, jih), časovou prodlevou a vzájemnou kombinací včetně síly pole. Základní dobu léčby přístroje lze automaticky nastavit od 1 minuty do 40 minut. Po uplynutí této doby přístroj automaticky vypne zdroj magnetických pulsů a tento stav je akusticky a vizuálně indikován.
Přístroj se skládá z vlastního generátoru - stolní provedení. Dále ze 2 ks magnetických aplikátorů. Aplikátor je cívka s odlehčeným kovovým jádrem v krabičce z plastu a svítícími led diodami, které určují vždy stranu severu. Čelní strana MGPP-1 se skládá z ručičkového indikátoru chodu a síly magnetického pole. Dále doutnavky vlastního chodu a dvou led diod, které určují rozepnutý / sepnutý stav pracovního relé. Dále na panelu přístroje se nachází otočné ovladače v pořadí :

1 - cejchování a síla magnetického pole od 75 do 100 mT
2 - jemné doladění cyklu, času sepnutí a rozepnutí
3 - síla a intenzita mT - přístroje.

Dále je přístroj vybaven časovým spinačem, který se nastavuje otočením od C na A - čas 5 min., od C na B - čas 10 min.. Nastavení na mezník je celkem 12 minut. Celkem 62 minut. Na panelu přístroje se též nachází programovací 8 pin spínač, jeho popis provedeme později. Zadní strana přístroje je opatřena síťovou přípojkou pro napětí 230 V, pojistkou 0,6 A, hlavním vypínačem a 2 ks zásuvek pro připojení aplikátorů.

Přístroj je proveden ve třídě 2, má dvojitou izolaci, trafa s odděleným vinutím a vlastní napětí 12 V až 20 V DC. V případě poruchy jsou uvnitř přístroje instalovány bezpečností pojistky okruhů. Přístroj se nesmí používat v mokrém prostředí a nesmí se na něm provádět žádné změny.