léčebný přístroj s energeticko-informačními přenosy

 

Vynálezem je zařízení k ovlivňování bioenergetického pole prostřednictvím indukčního rezonátoru, který je směrován v magnetickém poli, dokáže snímat a vhodně upravovat bioenergetickou informaci a tu pak ukládat do substrátu.

Dosavadní stav techniky

    Alergie a nemoci pohybového ústrojí postihují dnes již asi čtvrtinu populace. Dosavadní léčení je problematické, časově i finančně náročné, zatěžuje organismus pacienta a zároveň je závislé na mnoha faktorech. Mnohé lékařské přístroje dnes využívají k léčení mimo jiné i elektromagnetické pole, tyto přístroje jsou řešeny využitím maxwellových rovnic a kvantové mechaniky. Léčba u dávných civilizací jako Čína, Tibet, Sumer nebo Egypt se přiblížila správnému užívání elektromagnetické energie dle Reinchebacha. Dnes se s úspěchem používají například dutinové rezonátory a to zejména v Rusku, nebo lékařský přístroj využívající biorezonanci.

Podstata vynálezu

    Úkolem vynálezu je vytvořit zařízení a postup, jímž se umožní účinnější a rychlejší a ve svých fyziologických účincích širší ovlivnění a povzbuzení biologických pochodů. Člověk je vůči vnější elektromagnetické energii polarizován. V souladu s poznatky kvantové mechaniky bylo zjištěno, že vlnění (signály), které organizmem pronikají, jsou prostřednictvím vhodně připraveného kabelu vodivé. To umožňuje snímat energeticko-informační složku těla člověka. 

    V přístroji bylo využito poznatku, že jedna část těla emituje, druhá absorbuje. Vhodnou stimulaci lze vytvořit energetickou protilátku. Tuto energii lze snímat a vést vodičem do přístroje, kde se dá vhodně upravit. Indukční rezonátor je připojený k ovládací skříňce přístroje, která řídí měření pacienta, provádí časovou kontrolu a udržuje indukční rezonátor v činnosti. Zapojení a navržení ovládací skříňky není klíčové, musí však být dodrženo několik zásad :

- bezpečné napětí 12 V DC
- časová přesnost t - 2 sec. 
- otáčení polarity + a - / - a + , dle nastaveného režimu 
- jakýkoli šumový generátor nebo zesilovač pracující v rozmezí od 50 Hz do 3,5 Ghz!
- záření přístroje pod prahem přijímačů

- odstranění alergické reakce na alergen do 15 ti minut pomocí alergenu,    alergika, sekretu a info banky, jde o lékařský líh, nebo jinou potravinu

 

 

Zde lze stáhnout prezentace přístroje v MS Powerpointu:

Prezentace
Präsentation
Presentation